...

Zwiedzanie zabytkowego zamku w Krośnie to z kolei gratka dla miłośników historii. Opowieści przewodnika tworzą obrazy średniowieczny klimat zamku. Dla spragnionych ich ujrzenia  idealny jest wrześniowy „Turniej rycerski”. Jesienią zaś w pobliskim kościele odbywa się koncert „Jadwigensis”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.