...

O nas

Lasy, w których chce się zagubić…

Nadleśnictwo Bytnica


Około 50 km od Zielonej Góry, w kierunku północno-zachodnim, w sercu Puszczy Rzepińskiej znajdują się tereny, gdzie nie ma tu miast czy przemysłu a mieszkańców kilkunastu wsi i zagubionych w lesie przysiółków budzą do wtóru kościelne dzwony i klangory żurawi. Są za to lasy, a właściwie przepastne bory, wśród których pojawia się mozaika porozrzucanych pól, śródleśnych łąk i jezior. Lasy te wiosną rozbrzmiewają melancholijnym śpiewem skowronków borowych,  jesienią przejmującym rykiem jeleni a zimą zaś – przenikliwym wilczym zewem.

Jednocześnie są to tereny, gdzie lasy szczodrze ofiarują swoje leśne dary: rozległe jagodziska, wysypy grzybów, zasobny rybostan, bogate łowiska.

Unikatowym obszarem są „Gryżyńskie Uroczyska”, które ze względu na bogactwo przyrodnicze oraz puszczański charakter zostały objęte ochroną jako Gryżyński Park Krajobrazowy. Z kolei na Łąkach Dobrosułowskich w okresie jesiennym odbywa się prawdziwe misterium przyrody – spektakularne rykowisko.

Poznanie walorów okolicy umożliwia sieć szlaków turystycznych. Baza turystyczna w okolicy jest skromna, ale za to położona w urokliwych, mających niepowtarzalny charakter zagubionych w głębi lasu miejscowościach: Gryżynie i Kosobudzu. Tam znajdują się ośrodki wypoczynkowe, kąpieliska i pole biwakowe. Region to także ciekawe i intrygujące lokalne imprezy: Święto Pieroga w Budachowie, Święto Ziemniaka w Dobrosułowiu i Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy.

Nadleśnictwo Bytnica zaprasza serdecznie wszystkich, wierząc że z równą troską będą dbali
o dorobek pracy leśników i zasoby przyrody.  Otwiera szeroko podwoje do lasu mając przekonanie, że każdy kto posmakuje niezatartych przeżyć zagubiwszy się na leśnych bytnickich szlakach, odnajdzie to, co zawsze jest najcenniejsze…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.