O nas

Lasy, w których chce się zagubić…

Nadleśnictwo Bytnica


Około 50 km od Zielonej Góry, w kierunku północno-zachodnim, w sercu Puszczy Rzepińskiej znajdują się tereny, gdzie nie ma tu miast czy przemysłu a mieszkańców kilkunastu wsi i zagubionych w lesie przysiółków budzą do wtóru kościelne dzwony i klangory żurawi. Są za to lasy, a właściwie przepastne bory, wśród których pojawia się mozaika porozrzucanych pól, śródleśnych łąk i jezior. Lasy te wiosną rozbrzmiewają melancholijnym śpiewem skowronków borowych,  jesienią przejmującym rykiem jeleni a zimą zaś – przenikliwym wilczym zewem.

Jednocześnie są to tereny, gdzie lasy szczodrze ofiarują swoje leśne dary: rozległe jagodziska, wysypy grzybów, zasobny rybostan, bogate łowiska.

Unikatowym obszarem są „Gryżyńskie Uroczyska”, które ze względu na bogactwo przyrodnicze oraz puszczański charakter zostały objęte ochroną jako Gryżyński Park Krajobrazowy. Z kolei na Łąkach Dobrosułowskich w okresie jesiennym odbywa się prawdziwe misterium przyrody – spektakularne rykowisko.

Poznanie walorów okolicy umożliwia sieć szlaków turystycznych. Baza turystyczna w okolicy jest skromna, ale za to położona w urokliwych, mających niepowtarzalny charakter zagubionych w głębi lasu miejscowościach: Gryżynie i Kosobudzu. Tam znajdują się ośrodki wypoczynkowe, kąpieliska i pole biwakowe. Region to także ciekawe i intrygujące lokalne imprezy: Święto Pieroga w Budachowie, Święto Ziemniaka w Dobrosułowiu i Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy.

Nadleśnictwo Bytnica zaprasza serdecznie wszystkich, wierząc że z równą troską będą dbali
o dorobek pracy leśników i zasoby przyrody.  Otwiera szeroko podwoje do lasu mając przekonanie, że każdy kto posmakuje niezatartych przeżyć zagubiwszy się na leśnych bytnickich szlakach, odnajdzie to, co zawsze jest najcenniejsze…