Gryżyńskie uroczyska

Gdzie Gryżynka płynie z wolna...

Tą urokliwą nazwą określa się ścieżkę edukacyjną przebiegającą przez najpiękniejsze obszary nadleśnictwa. Wiedzie przez teren wyżłobiony przez lodowiec doliną rzeki Gryżynki. Trasa obfituje w wąwozy, źródła, mostki, przepaście – a wszystko to w akompaniamencie malowniczych widoków i bogactwa przyrody. Wrażenie to potęguje panująca dookoła równina, stąd często miejscowi nazywają ten obszar „Małymi Karpatami”.