...

Nasza okolica to jeden z najbardziej zalesionych obszarów kraju. Ponad 75% lesistości, liczne jeziora oraz niskie zaludnienie. Idealne miejsce, aby się odciąć od cywilizacyjnego zgiełku. Zagubić w lesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.